Archive for the ‘Informacja’ Category

Śmieszne samochody

Egzamin

Przyszły kandydat na kierowcę samochodu osobowego będzie musiał się nieźle napocić podczas zdawania egzaminu za równo teoretycznego jak i praktycznego. Do tej pory w przypadku egzaminu z przepisów do dyspozycji było trzysta pytań ogólnodostępnych, których wystarczyło nauczyć się na pamięć i można beż problemów podchodzić do egzaminu. Zdawalność tej części była bardzo wysoka. Natomiast bardzo dużo porażek kandydaci ponosili na egzaminie praktycznym, kolokwialnie mówiąc na jeździe. Nowe przepisy dotyczące egzaminu teoretycznego przewidują trzy tysiące pytań, które tajne będą do samego egzaminu. Nie będzie możliwości wkucia ich na pamięć. Niezbędne będzie nauczenie się przepisów ruchu drogowego, zrozumienie ich i dopiero z takim zapasem wiedzy kandydat będzie miał bardzo duża szansę na zdanie tej części. Pozostaje jeszcze mimo wszystko trudny do przejścia egzamin praktyczny, ponieważ ruch w polskich miastach egzaminacyjnych i infrastruktura dróg jest bardzo skomplikowana. Na pewno problem oblewanych egzaminów podczas jazdy nie zostanie wyeliminowany.

Zakaz

Najnowszy projekt ustawy poruszający sprawy ekologii i ochrony środowiska jest bardzo mocno związany z samochodami spalinowymi, które w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do pogarszania i tak mocno nadszarpniętego stanu środowiska naszej planety. W myśl tej ustawy od 2050 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej wejdzie w życie zapis zakazujący poruszania się samochodami spalinowymi po miastach. Wjazd do nich dozwolony będzie tylko samochodami z napędem konwencjonalnym, czyli elektrycznym lub innym wynalezionym do tego czasu. Niewątpliwie będzie to krok w przód w stosunku do zachowania czystości naszej planety, natomiast bardzo ugodzi to w interesy koncernów paliwowych i samych posiadaczy samochodów spalinowych. Zakup nowego samochodu napędzanego prądem elektrycznym nie jest tani, a do tego dochodzą koszty złomowania zbędnych wtedy samochodów spalinowych. Do tego czasu należy dobrze się zastanowić nad konwencjonalnymi źródłami energii lub zacząć jeździć po mieście na rowerze.