Kościół

Czołowe religie i wyznania na świecie — różnice i podobieństwa

Największe religie świata

 • chrześcijaństwo — 33,43%
 • islam — 24,35%
 • hinduizm — 13,78%
 • buddyzm — 7,13%
 • sikhizm — 0,36%
 • judaizm — 0,21%
 • bahaizm — 0,11%
 • bezwyznaniowi — 9,42%

Chrześcijaństwo

Najliczniejszą grupę wyznaniową na świecie stanowią chrześcijanie. Tworzą liczne odłamy wyznaniowe. Wszystkie opierają się jednak na naukach Jezusa Chrystusa i Biblii. Najliczniejszą grupę chrześcijan stanowią katolicy. Uznają oni prymat papieża nad Kościołem. Nieco mniej jest protestantów i prawosławnych. Chrześcijanie stanowią około 1/3 ludności całego świata. To najbardziej rozproszona religia na świecie. Jest wszędzie, gdzie zawitali biali osadnicy. Pojawiła się na świecie w I wieku naszej ery. W średniowieczu chrześcijaństwo stało u podstaw wypraw krzyżowych. Łupieniu ziem niewiernych towarzyszyło nawracanie ich rdzennych mieszkańców.

Islam

Islam kojarzony jest z krajami arabskimi. Regiony te istotnie stały się jego kolebką. To monoteistyczna religia skupiająca wśród wyznawców niemal 25% ludzi na świecie. Nazwa Islam wywodzi się z arabskiego „aslam:, co oznacza podporządkowanie się Bogu. Religia swój początek wzięła od Mahometa, którego uznawano za ostatniego Bożego proroka. Religia nie wyklucza istnienia Jezusa Chrystusa, umniejsza jednak jego rolę w boskim panteonie. Islam opiera się na Koranie. Dodatkowo uzupełniany jest Sunną. To zbiór opowieści o Proroku Mahomecie. Na podstawie obu ksiąg powstało prawo, czyli szariat.

Hinduizm

Z hinduizmem utożsamia się około 15% mieszkańców świata. Obok buddyzmu stanowi najpopularniejszą religię na kontynencie azjatyckim. Wywodzi się z Indii. Tam też znajduje się większość jej wyznawców. Zamieszkują oni jeszcze region Pakistanu i wyspę Sri Lankę. Jest to zatem lokalna religia. Wysoki współczynnik popularności zawdzięcza dużym zaludnieniem Indii. Zamieszkuje tak około 1 miliard ludzi. To około 15% wszystkich jej mieszkańców. Hinduizm ma wiele wcieleń. Opiera się na prawdach religijnych, świętych księgach Wed i wierze w nieśmiertelność duszy.

Buddyzm

Buddyzm to zarazem religia i filozofia. Jest religią znaną na całym świecie. Nie opiera się na postaci boga. Budda jest dla wyznawców myślicielem i nauczycielem. Przypomina nieco postać greckich filozofów. Buddyzm wskazuje drogę do samowyzwolenia. Religia nie wyklucza istnienia boga. Opiera się jednak na reinkarnacji. Jakość kolejnego żywota zależna jest przy tym od zebranej obecnie karmy. Pojęciem istotnym dla buddyzmu jest nirwana. To stan umysłu uwolnionego od ludzkich pragnień.

Judaizm, bahaizm, sikhizm

Judaizm to najstarsza religia monoteistyczna. Stanowi zarazem wyznanie wszystkich Żydów. Założycielem był prorok Mojżesz. Od jego imienia judaizm nazywany jest również religią mojżeszową. Uznawany jest za wyzwoliciela Izraelitów spod egipskiej niewoli. Przewodził wędrówce do Ziemii Obiecanej. Mojżesz odpowiedzialny jest za przymierze ludu żydowskiego i Boga. Bahaizm jest z kolei jedną z młodszych religii. Wyodrębnił się z Islamu na terenach dzisiejszego Iranu. Uznaje jednego boga, odrzucając dogmat Trójcy Świętej. Stawia w roli wysłanników bożych zarówno Jezusa Chrystusa, Krisznę, Buddę, Mojżesza, jak i Mahometa. Sikhowie są wyznawcami odłamu religii hinduistycznej. Łączy się ona tu z Islamem. Nie przypisują Bogu materialnej postaci. Postrzegają go w formie duszy, sumienia i rozsądku. Religie te skupiają mniej niż 1% mieszkańców świata. Są jednak niezależne od innych.

Bezwyznaniowi

Bezwyznaniowi stanowią około 10% światowej populacji. To ludzie niezwiązani z żadnym wyznaniem religijnym. Opierają się na własnej filozofii życia lub są ateistami. Z założenia odrzucają oni wiarę w stwórcę i siły nadprzyrodzone. Stanowią liczną grupę w kontekście wiary i wyznania. Są rozproszeni po całym świecie.

Ile zarabiają księża i duchowni?

Z pewnością niejeden czytelnik zastanawiał się, ile zarabiają księża? Trudno określić jakie korzyści czerpią wyznawcy innych religii. Jednak w Polsce nie są to dane utajnione. Nadmienić tu jednak należy, że zarobki księdza zależą od kilku czynników. Są to:

 • zamożność oraz liczba parafian;
 • liczba wiernych praktykujących w kościele;
 • śluby, pogrzeby, chrzty i inne posługi;
 • ofiary i datki na parafię.

Na wysokość zarobków księdza ma także wpływ udział w ceremoniach innych duchownych. Szacuje się, że miesięcznie kwoty te wahają się w przedziale od 1200 do 4500. Księża i duchowni mogą ponadto podejmować inną pracę. To powszechne w szkołach, gdzie odbywają się lekcje religii. Wynagrodzenie księdza zależne jest tu od ilości dzieci. Ma to istotny wpływ na przepracowane godziny lekcyjne. Warto dodać, że księża płaca podatki. Przeznaczane są głównie na diecezje, seminaria i misje kościoła. Ksiądz spłaca w ten sposób też koszt swojej edukacji w seminarium. Z podatków duchownych opłacane są też fundusze emerytalne księży.

Czy religia i wyznanie ma wpływ na pracę?

Wielokulturowość od wielu już lat wzbogaca Polskę. W dużej mierze odpowiedzialne są za to międzynarodowe firmy. Wiele z nich otworzyło tu swoje siedziby. Zatrudniają przy tym pracowników z całego świata. Wśród międzynarodowego teamu przewijają się wyznawcy różnych religii. Czy ich wyznanie ma wpływ na pracę? Czy są chętnie zatrudniani? Choć nie są to przypadki częste, dochodzi niekiedy do uprzedzeń na tle religijnym. Wolność wyznania gwarantuje jednak Konstytucja. Stąd i szybkie reakcje na tego typu praktyki. W dużej części jednak obcokrajowcy wybierają zatrudnienie w międzynarodowej atmosferze. Mowa tu o korporacjach i przedstawicielstwach znanych światowych marek. Rekrutacje w ich imieniu prowadzi np. Gowork — oferty pracy znajdzie tu każdy zainteresowany. W środowiskach międzynarodowych znacznie rzadziej dochodzi do uprzedzeń na tle religijnym. Władze korporacji zwracają na ten problem szczególną uwagę. W wielu firmach możliwy jest dodatkowy urlop na święta i praktyki religijne.