Egzamin

Przyszły kandydat na kierowcę samochodu osobowego będzie musiał się nieźle napocić podczas zdawania egzaminu za równo teoretycznego jak i praktycznego. Do tej pory w przypadku egzaminu z przepisów do dyspozycji było trzysta pytań ogólnodostępnych, których wystarczyło nauczyć się na pamięć i można beż problemów podchodzić do egzaminu. Zdawalność tej części była bardzo wysoka. Natomiast bardzo dużo porażek kandydaci ponosili na egzaminie praktycznym, kolokwialnie mówiąc na jeździe. Nowe przepisy dotyczące egzaminu teoretycznego przewidują trzy tysiące pytań, które tajne będą do samego egzaminu. Nie będzie możliwości wkucia ich na pamięć. Niezbędne będzie nauczenie się przepisów ruchu drogowego, zrozumienie ich i dopiero z takim zapasem wiedzy kandydat będzie miał bardzo duża szansę na zdanie tej części. Pozostaje jeszcze mimo wszystko trudny do przejścia egzamin praktyczny, ponieważ ruch w polskich miastach egzaminacyjnych i infrastruktura dróg jest bardzo skomplikowana. Na pewno problem oblewanych egzaminów podczas jazdy nie zostanie wyeliminowany.

Comments are closed.