English version / Wersja polska

[Wydarzenia][Przegląd prasy][Punkt widzenia][Książki][Ludzie][Studia i dokumenty][Sylwa]
  Studia i dokumenty > Mapa Drogo...
 Deklaracja Europejska 13 sierpnia 2003.

więcej
English
FrançaisWezwanie do współodpowiedzial- ności za Ziemię Świętą ogłoszone przez polskich chrześcijan, muzułmanów i Żydów 12 kwietnia 2002.

więcej
Deutsch
Français


  STUDIA I DOKUMENTY

Mapa Drogowa
Kwartet Bliskowschodni (USA, ONZ, UE i Rosja)

05.06.2003/MT

Przypominamy główne punkty trzyetapowego planu pokojowego dla Izraela i Palestyny zwanego "mapą drogową". Plan został uzgodniony przez USA, ONZ, Unię Europejską i Rosję. 4 czerwca 2003 r. swoją akceptację dla niego wyrazili Ariel Szaron, premier Izraela, i Abu Mazen, premier Autonomii Palestyńskiej.

Cele:

 • "Ostateczne i kompleksowe rozwiązanie" konfliktu palestyńsko-izraelskiego.
 • "Niepodległe, demokratyczne i zdolne do funkcjonowania państwo palestyńskie, współistniejące z Izraelem w pokoju i bezpieczeństwie".

Etap 1 (do realizacji w najbliższych miesiącach)

Autonomia Palestyńska:

 • Uznaje "prawo Izraela do istnienia w pokoju i bezpieczeństwie".
 • Likwiduje "potencjał i infrastrukturę terrorystyczną".
 • Kładzie kres wszelkiemu podżeganiu przeciwko Izraelowi.
 • Przeprowadza wolne, otwarte i uczciwe wybory.
grey blocker

Izrael:

 • Potwierdza zgodę na powstanie "niepodległego, zdolnego do funkcjonowania i suwerennego państwa palestyńskiego".
 • Wstrzymuje rozbudowę osiedli żydowskich.
 • Dokonuje rozbiórki nielegalnych placówek osadniczych zbudowanych od marca 2001 roku.
 • Wycofuje się ze stref, które okupował od jesieni 2000 roku, po wybuchu drugiego powstania palestyńskiego.

Etap 2 (do końca 2003 roku)

 • Izrael dokonuje posunięć, aby zapewnić państwu palestyńskiemu "maksymalną spójność terytorialną".
 • Ratyfikowanie konstytucji palestyńskiej.
 • Zbiera się konferencja międzynarodowa, aby doprowadzić do powstania państwa palestyńskiego, na razie w tymczasowych granicach.

Etap 3 (do końca 2005 roku)

Konferencja międzynarodowa uzgadnia:
 • stałe granice państwa palestyńskiego,
 • status Jerozolimy, przyszłość uchodźców palestyńskich i osiedli żydowskich,
 • warunki pokoju między Izraelem i innymi krajami arabskimi


 
do druku poleć stronę

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Serwis internetowy EURODIALOG


Zamów nasz newsletter


Indeks nazwisk / Indeks tematów
Wydarzenia / Przegląd prasy / Punkt widzenia / Książki / Ludzie / Studia i dokumenty / Sylwa
O nas / E-Mail
 
Copyright © FKCh "ZNAK" - 1999-2003