English version / Wersja polska

[Wydarzenia][Przegląd prasy][Punkt widzenia][Książki][Ludzie][Studia i dokumenty][Sylwa]
  Sylwa > Polsko-Izraelskie Towarzys...
 Deklaracja Europejska 13 sierpnia 2003.

więcej
English
Français
Deutsch
ČeskýCentrum Kultury Żydowskiej
Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie: program na czerwiec.

więcejWezwanie do współodpowiedzial- ności za Ziemię Świętą ogłoszone przez polskich chrześcijan, muzułmanów i Żydów 12 kwietnia 2002.

więcej
Deutsch
Français  SYLWA

Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
Jarosław Naliwajko SJ

28.05.2003/MT

Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego powstało w 1999 roku jako owoc seminarium Mity i Tabu wzajemnych stosunków. Na przełomie kwietnia i maja w Hajfie odbyła się czwarta już konferencja zorganizowana przez Towarzystwo.

W dniach od 26 kwietnia do 5 maja 2003 roku odbyło się IV Seminarium Polsko-Izraelskie w Hajfie, zorganizowane przez Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego. Ze strony polskiej uczestniczyły w nim następujące osoby: prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba, prof. dr hab. n. med. Maria Orwid, doc. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, dr n. hum. Barbara Józefik, dr Maria Kamińska, dr n. med. Katarzyna Klinger, mgr Danuta Łopalewska, Michał Klinger Ambasador RP w Rumunii, dr Krzysztof Szwajca. Tytuł seminarium brzmiał: Poczucie winy i oskarżenia.

Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego powstało w 1999 roku jako owoc seminarium Mity i Tabu wzajemnych stosunków. Ta konferencja odbywająca się w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie w dniach 26-27 września 1999 roku była poświęcona wzajemnym relacjom polsko-niemiecko-żydowskim. Seminarium było prowadzone na przemian przez lekarzy z Polski, Niemiec i Izraela, którzy jednocześnie wygłaszali referaty: Tabu i mit z perspektywy Psychiatrii - Piotr Drozdowski; Mity i tabu dotyczące Holokaustu w pierwszej i drugiej generacji izraelskich psychiatrów - Haim Dasberg; Mity na temat Polski wśród Izraelczyków - Dov Aleksandrowicz; Tabu żydostwa wśród Polaków - Jacek Bomba; Tabu żydostwa u Polaków - Maria Cechnicka; Psychoterapia ocalonych z Holokaustu - Maria Orwid. Dyskusja towarzysząca seminarium otworzyła dialog polsko-żydowsko-niemiecki wśród psychiatrów. Warto nadmienić, że dyskusja początkowo wyznaczona przez tematy referatów, za każdym razem przeradzała się w rodzaj świadectwa rozumienia drugiej i trzeciej strony. Często była naładowana emocjami, wykraczającymi poza zwyczajne w takich wypadkach, adekwatne dla naukowych spotkań. Temperatura rozmowy uświadomiła wszystkim obecnym konieczność kontynuacji rozpoczętego dialogu. Zrodził się postulat utworzenia stałego forum wzajemnych dyskusji. W ten sposób powstało Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego. Refleksja wskazała, że istnieje wiele wspólnych traumatycznych obszarów wzajemnych stosunków polsko-niemiecko-żydowskich.

Inaczej przedstawia się dialog żydowsko-niemiecki, toczący się od zakończenia II wojny światowej, a zupełnie inaczej polsko-żydowski, który rozpoczął się dopiero w przestrzeni publicznej w 1987 roku po artykule Jana Błońskiego zamieszczonego na łamach "Tygodnika Powszechnego", natomiast pełniej rozwinął się po 1989 r. Zintensyfikował się i otwarcie zaczął się toczyć dopiero od 2000 roku.

Drugie sympozjum odbyło się w Jerozolimie w dniach 13-14 kwietnia 2000 r. Zgromadziło podobne osoby jak pierwsze seminarium. Także w jego trakcie zebrani dzielili się swoimi przemyśleniami, przeżyciami i emocjami. Trzecie Seminarium odbyło się w Krakowie 17-19 czerwca 2001 r., pod tytułem Tożsamość akceptowana i nieakceptowana.

Do towarzystwa należą wybitni lekarze psychiatrzy i psychoterapeuci z Polski i Izraela. Obok zawodowo zajmujących się zdrowiem psychicznym Towarzystwo otwarte jest na wszystkich innych, którzy chcą tą drogą poszukiwać rozumienia skomplikowanego zjawiska pogranicza polsko-żydowskiego. Dlatego obecne w Towarzystwie są także osoby innych profesji. Jak na przykład autor tego artykułu, który jest księdzem rzymskokatolickim.

Tyle suchego zapisu faktograficznego. To co jednak jest ważniejsze, to świadectwo budowania dialogu. To świadectwo o tyle jest interesujące, że prowadzą go osoby, które na co dzień zajmują się rozmawianiem, które ze sztuki dialogu uczyniły swój zawód. Przysłuchując się tym skomplikowanym rozmowom, możemy uświadomić sobie jak wielokrotnie złożony jest problem wzajemnych relacji polsko-żydowskich.

Każde seminarium zbudowane jest z kilku elementów. Pierwszym z nich są teoretyczne referaty dotyczące tematyki psychiatrycznej. A więc psychoterapia osób ocalonych z Holokaustu, różnego typu tabu, mity i uprzedzenia we wzajemnych relacjach. Dalej rozważany jest problem formułowania się świadomości Polaka i Żyda, oraz świadomości tego co wspólne i perspektywy tego co obce, albo wzajemne poczucie winy.

I tak trzecie Seminarium w roku 2001 zajęło się między innymi problematyką rozumienia i recepcji zbrodni w Jedwabnem w roku 1940. W czasie wspólnych obrad toczyła się dyskusja panelowa w której uczestniczyli: Jacek Bomba, Shmuel Fennig, Jarosław Naliwajko SJ, nieżyjący już Andrzej Piotrowski, Aliza Ring, Andrzej Cechnicki, Chaim Knobler. Rozmowa miała być prowadzona pod reżymem wyznaczonym przez profesjonalizm psychoterapeutyczny i naukowy. Wielokrotnie jednak wymykała się z tych wstępnych założeń, by wędrować w rejony, z których ciężko było wracać, bez poniesienia ofiar emocjonalnych. To wszystko obrazuje stopień złożoności problemu.

Obok referatów i dyskusji drugim nurtem seminariów polsko-izraelskich są mieszane grupy terapeutyczne. Ich celem jest poznanie własnej problematyki emocjonalnej, omawianej teoretycznie w czasie seminarium.Polakom grupy i warsztaty dają możliwość poznania tych wszystkich nieświadomych i świadomych elementów antysemickich przejętych w czasie wychowania, a podawanych przez kulturę, rodzinę czy religię. Odkrycie własnego antysemityzmu, to początek oczyszczania przedpola wzajemnych relacji, bo taki jest jeden z celów Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Jakie znaczenia grupy i warsztaty mają dla osób z Izraela tym będziemy zajmować się następnym razem.

Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
Siedziba Kraków, Plac Sikorskiego 2
Tel. 0-12-421-51-17 
do druku poleć stronę

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Polska Rada Chrześcijan i Żydów


Serwis internetowy EURODIALOG


Zamów nasz newsletter
Indeks nazwisk / Indeks tematów
Wydarzenia / Przegląd prasy / Punkt widzenia / Książki / Ludzie / Studia i dokumenty / Sylwa
O nas / E-Mail
 
Copyright © FKCh "ZNAK" - 1999-2004