English version / Wersja polska

[Wydarzenia][Przegląd prasy][Punkt widzenia][Książki][Ludzie][Studia i dokumenty][Sylwa]
  Forum
 Deklaracja Europejska Chrześcijan, Muzułmanów i Żydów 29 maja 2003.

więcejWezwanie do współodpowiedzial- ności za Ziemię Świętą ogłoszone przez polskich chrześcijan, muzułmanów i Żydów 12 kwietnia 2002.

więcej
Deutsch
FrançaisCentrum Kultury Żydowskiej
Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie - program na czerwiec.

więcej
  FORUM: ŻYDZI-POLACY-CHRZEŚCIJANIE

Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Podstawowe informacje

05.06.2002/MT 
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Logo Rady

Polska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).

Obecnie współprzewodniczącymi PRChiŻ są: ks. prof. Michał Czajkowski (biblista, ekumenista, kierownik katedry ekumenicznej na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Komisji Episkopatu do Dialogu z Judaizmem), oraz dr Stanisław Krajewski (członek Zarządu Związku Gmin Żydowskich w Polsce, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej).

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych.

knee active plus

Niektóre z inicjatyw podejmowanych przez PRChiŻ:

  • współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, w tym roku centralne obchody miały miejsce w Lublinie 17 stycznia 2002 roku,
  • organizowanie corocznego spotkania modlitewnego Szlakiem pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim,
  • organizowanie corocznej wspólnej modlitwy z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA (Radość Tory). Modlitwa odbywa się w kościele pw. Dzieciątka Jezus w Warszawie (ul. Czarnieckiego 15),
  • nadawanie co roku tytułu CZŁOWIEKA POJEDNANIA osobom zasłużonym na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego,
  • wydanie w 1998 roku publikacji Kościół katolicki o swoich korzeniach. Skierowana jest ona zwłaszcza do katechetów, uczniów szkół średnich, a także wszystkich zainteresowanych dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, powstała jako odpowiedź na potrzebę otwarcia się na dziedzictwo Żydów i ich religijne doświadczenie.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów co roku przyznaje tytuł CZŁOWIEKA POJEDNANIA osobie spoza Polski, która szczególnie przyczyniła się do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Dotychczasowi laureaci to prof. Stephan Schreiner (Niemcy), rabin Byron Sherwin (USA), Sir Sigmund Sternberg (Anglia), ks. prof. John Pawlikowski (USA), rabin James Rudin (USA), siostra Dominka Zaleska (Szwajcaria), pani Tova Ben Tzwi (Izrael), siostra Marie-Therese Huguet (Francja), rabin Michael Schudrich (USA i Polska), ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska), Halina Birenbaum (Izrael).

PRChiŻ, Warszawa 2002

 


Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Serwis internetowy EURODIALOG


Zamów nasz newsletter


Indeks nazwisk / Indeks tematów
Wydarzenia / Przegląd prasy / Punkt widzenia / Książki / Ludzie / Studia i dokumenty / Sylwa
O nas / E-Mail
 
Copyright © FKCh "ZNAK" - 1999-2003