English version / Wersja polska

[Wydarzenia][Przegląd prasy][Punkt widzenia][Książki][Ludzie][Studia i dokumenty][Sylwa]
  Książki > Skosztujcie i zobaczcie,...
 Deklaracja Europejska 13 sierpnia 2003.

więcej
English
Français
Deutsch
ČeskýCentrum Kultury Żydowskiej
Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie: Bajit Chadasz - program na wrzesień-listopad.

więcejWezwanie do współodpowiedzial- ności za Ziemię Świętą ogłoszone przez polskich chrześcijan, muzułmanów i Żydów 12 kwietnia 2002.

więcej
Deutsch
Français  KSIĄŻKI

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan (Ps 34,9)
Krystian Chmielewski

03.06.2003/MT

Czekanie na Mesjasza to zbiór szkiców Jana Grosfelda dotyczących - jak pisze we wstępie Autor - niesłychanej specyfiki Boga Jedynego, którego myśli i drogi są zupełną odwrotnością naszych ludzkich myśli i dróg.

Okładka książki
Okładka książki

To prawda, trudno doszukać się innego klucza do tekstów zamieszczonych w tym zbiorze (a publikowanych wcześniej w Znaku, Więzi, Tygodniku Powszechnym, Życiu Duchowym i Kalendarzu Ekumenicznym), które czasem dziwić mogą nawet bezpośredniością, z jaką Jan Grosfeld mówi o swoich (i nie tylko swoich) doświadczeniach, śmiałością stawianych sądów, czy pewnością interpretacji. Wydawca sugeruje, że książka może być przewodnikiem po współczesności. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że jest ona raczej świadectwem obecności Boga w życiu konkretnego człowieka i wołaniem o odwagę pójścia drogą z(a) Bogiem. Autor pisze w niej o Słowie Boga, które formuje człowieka: Biblia jest drogą do wiary w to, że Bóg jest i do tego, by Jemu uwierzyć. Nikt nie kocha tak, jak Bóg, ale Ty możesz, jeśli pójdziesz za Nim.

Chrztu wykreślić się nie da, jednak ma się on wypełniać dopiero w dalszym życiu. Grosfeld opisuje więc swoje doświadczenie małżeństwa i wspólnoty neokatechumenalnej jako miejsc ustawicznego nawracania, wysiłku rezygnowania z własnych wizji i szukania woli Boga. Pisze o postaciach i wydarzeniach biblijnych, odczytując je jako historię człowieka, który idzie z Panem, jako przeszłość, która wchodzi w naszą teraźniejszość. Przypomina, że Bóg nie czyni wszystkiego ze względu na nasze zasługi, których i tak nie mamy, lecz z powodu swego Imienia, ponieważ chce, aby poznali je wszyscy ludzie, od najmniejszego do największego.

Dużo miejsca w swoich tekstach poświęca Grosfeld relacjom chrześcijańsko-żydowskim, czy raczej kwestii tożsamości i różnicy powołania żydowskiego i chrześcijańskiego. Za Frossardem przyjmuje, że powołaniem Żyda i chrześcijanina jest przeciwdziałanie bałwochwalstwu. Pisze, że miłość Boga do Izraela trwa nadal, gdyż Kościół nie zastąpił Izraela, ale stanowi Jego przedłużenie, poszerzenie. Żydzi są aktualnymi świadkami wiary i obecności Imienia. Żydzi są nam, chrześcijanom, najbliżsi. Żydzi i chrześcijanie - dodaje Grosfeld - mają swe odrębne tożsamości, odrębne drogi wiary, ale zarazem wspólną misję w świecie. Misja ta dotyczy przede wszystkim tożsamości człowieka, jego pochodzenia, przeznaczenia, relacji z innymi ludźmi i z Bogiem. Jednym słowem dotyczy życia i śmierci.

Różnice między Żydami a chrześcijanami winny ustępować wobec zasadniczego zapotrzebowania na nadzieję. Żydzi i chrześcijanie są odpowiedzialni za świat, za głoszenie słowem, a jeszcze bardziej własnym życiem, że jest Ktoś, kto naprawdę i najlepiej troszczy się o ludzki los. Grosfeld pisze, że modlitwa papieska przed "ścianą zachodnią" w Jerozolimie i umieszczenie w szparze tego muru prośby skierowanej do Wszechmocnego oznaczało uznanie, że Bóg działa w religii żydowskiej, że nie odwołał swego błogosławieństwa i obietnic dla Żydów, że jest to ten sam Bóg Jedyny, który po swojemu i w nieprzerwany sposób prowadzi historię zbawienia. Autor "Czekania na Mesjasza" dodaje, że człowiek coraz głębiej wchodzący w chrześcijaństwo, dostrzega sens całej historii swojego życia, ale też wszystkich wydarzeń w całej historii zbiorowej. I staje się wdzięczny Bogu za wszystko, czego dokonał On począwszy od czasów Abrahama, Izaaka, Jakuba-Izraela w dziejach ludu żydowskiego. Bez historii Żydów nie byłoby historii chrześcijańskiej.

- Nasz Bóg jest Jeden i jedynym Jego celem jest, aby człowiek nie umierał, lecz żył w pełni i na zawsze - pisze autor i te słowa są wystarczającą zachętą do lektury książki. Obyśmy Żydzi i chrześcijanie doświadczali tego naprawdę, a przez to zbliżali się do siebie z miłością, przez którą inni zobaczą, że Bóg jest!

Zob. też strony
Wydawnictwa WAM


Krystian Chmielewski

Jan Grosfeld, Czekanie na Mesjasza, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.


 
do druku poleć stronę

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Polska Rada Chrześcijan i Żydów


Serwis internetowy EURODIALOG


Zamów nasz newsletter
Indeks nazwisk / Indeks tematów
Wydarzenia / Przegląd prasy / Punkt widzenia / Książki / Ludzie / Studia i dokumenty / Sylwa
O nas / E-Mail
 
Copyright © FKCh "ZNAK" - 1999-2004