English version / Wersja polska

[Wydarzenia][Przegląd prasy][Punkt widzenia][Książki][Ludzie][Studia i dokumenty][Sylwa]
  Punkt widzenia > Święty obowiązek ...
 Wezwanie do współodpowiedzial- ności za Ziemię Świętą ogłoszone przez polskich chrześcijan, muzułmanów i Żydów 12 kwietnia 2002.

więcej
Deutsch
Françaispolecamy
Pamięć Shoah - współczesne reprezentacje - Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź 12-14 maja 2003.

więcejCentrum Kultury Żydowskiej
Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie - program na maj.

więcej
  PUNKT WIDZENIA

Święty obowiązek chrześcijańskiej teologii
Violetta Reder

09.10.2002/SW

Grupa 21 najwybitniejszych amerykańskich uczonych - biblistów, historyków i teologów - wydała 1 września w Bostonie oświadczenie, w którym rewizję chrześcijańskiego nauczania o Żydach i judaizmie nazwała głównym i nieodzownym obowiązkiem teologii w naszych czasach.

Dziesięciopunktowy dokument opublikowany w sześciu językach - Święty obowiązek. Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu - jest dziełem ekumenicznej Grupy Uczonych Chrześcijańskich ds. Stosunków Chrześcijańsko-Żydowskich, która od lat sześćdziesiątych XX wieku spotyka się regularnie celem oczyszczenia teologii i świadomości chrześcijan z grzechu antyjudaizmu i wypracowania adekwatnej teologii relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Obecne oświadczenie powstało jako odpowiedź na historyczny dokument paralelnej grupy uczonych żydowskich w USA z 10 września 2000: Dabru emet (Mówcie prawdę) - podpisany przez ponad 270 uczonych i rabinów na całym świecie i wzywający Żydów do zrewidowania swojego myślenia o chrześcijanach i chrześcijaństwie. Obie grupy amerykańskich uczonych, Żydów i chrześcijan, prowadzą wspólne badania naukowe i pracę dydaktyczną w ramach Instytutu Badań nad Chrześcijaństwem i Judaizmem w Baltimore.

Pośród 12 katolickich sygnatariuszy oświadczenia znajdują się: Eugene J. Fisher, przewodniczący komisji amerykańskiego Episkopatu ds. relacji chrześcijańsko-żydowskich, jeden z głównych ekspertów Kościoła katolickiego w USA w tej dziedzinie. A także: profesorowie teologii: s. Mary C. Boys, s. Celia M. Deutsch, Rosann Catalano, Eva Fleischner, Philip A. Cunningham, o. Michael B. McGarry, o. John Pawlikowski.

Oto tematy 10 krótkich akapitów oświadczenia: 1. Przymierze Boga z ludem żydowskim trwa na wieki; 2. Jezus z Nazaretu żył i nauczał jako wierny Żyd; 3. Starożytne konflikty nie mogą rzutować na obecne relacje pomiędzy chrześcijanami a Żydami; 4. Judaizm jest żywą wiarą ubogaconą przez stulecia rozwoju; 5. Biblia zarazem łączy i dzieli Żydów i chrześcijan; 6. Uznanie trwałego przymierza Boga z ludem żydowskim posiada konsekwencje dla rozumienia zbawienia przez chrześcijan; 7. Żydzi nie powinni być przedmiotem nawracania przez chrześcijan; 8. Kult chrześcijański uczący pogardy dla judaizmu obraża Boga; 9. Uznajemy znaczenie ziemi Izraela dla życia ludu żydowskiego; 10. Chrześcijanie powinni wspólnie z Żydami pracować na rzecz uzdrowienia świata. Tekst oświadczenia po polsku i angielsku dostępny jest w naszym "Forum". Po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, portugalsku i rosyjsku znaleźć go można pod adresem: www.jcrelations.net.

Adekwatne przedstawianie judaizmu przez chrześcijan jest ważne „nie tylko ze względu na sprawiedliwość wobec ludu żydowskiego, ale także ze względu na integralność chrześcijańskiej wiary, której nie da się głosić bez odniesienia do judaizmu”. Cały judaizm, nie tylko biblijny, ale także pobiblijny, jest zdolny „wzbogacić i umocnić wiarę chrześcijańską” (4).

Prawie w całości tezy te są obecne we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego - i rozwijały się intensywnie począwszy od przełomowej deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostrae aetate (4) aż po najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, Lud żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej (2001). Na uwagę zasługuje zgodność uczonych katolickich i protestanckich w ich myśleniu o Żydach i judaizmie. Ekumeniczny dokument Święty obowiązek... czyni pewien krok naprzód, zachęcając explicite do wyciągnięcia wniosków z faktu wierności Boga i trwałości Jego przymierza z Żydami: „Stała ważność judaizmu posiada implikacje dla wszystkich aspektów chrześcijańskiego życia” (1); „chrześcijanie potrzebują nowych sposobów rozumienia powszechnego znaczenia Chrystusa” (6). Chrześcijański prozelityzm wobec Żydów już wcześniej zanegował kard. Walter Kasper - przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Dialogu z Judaizmem - wypowiadając się w ostatnich latach na temat zbawczej dla Żydów wartości ich przymierza z Bogiem (lipiec 2001 - Montevideo, listopad 2001 - Jerozolima). Zaznaczył on wówczas, że Kościół nie ma misji nawracania Żydów, natomiast jedni i drudzy poznają się nawzajem i swoją drogę do Boga, w dialogu, który jest wzajemnym świadectwem. Podstawowa rola świadectwa chrześcijan we współczesnym świecie została naświetlona w przez papieża Pawła VI w jego adhortacji na temat ewangelizacji (Evangelii nuntiandii 41).

Poproszony o komentarz dla potrzeb tej notatki sygnatariusz oświadczenia, przewodniczący Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, o. John Pawlikowski napisał: „U podstaw obecnego oświadczenia Grupy Uczonych Chrześcijańskich w USA leży odczucie, że relacje chrześcijańsko-żydowskie i zrodzone z nich dokumenty są niestety marginalne w dyskusji teologicznej chrześcijan. Jednakże potwierdzenie przez Sobór Watykański II nieprzerwanego uczestnictwa Żydów w przymierzu stanowi jedno z głównych zagadnień teologicznych, jakie stoją przed Kościołem w epoce posoborowej, ponieważ przez wieki tożsamość Kościóła była określona poprzez świadomość zastąpienia przez Kościół ludu żydowskiego w relacji przymierza. Biegły Soboru, dr Gregory Baum, nazwał czwarty rozdział deklaracji Nostra aetate bodajże największym zwrotem w zwykłym nauczaniu Kościoła dokonanym przez Sobór.” 
do druku poleć stronę

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Serwis internetowy EURODIALOG


Zamów nasz newsletter


Indeks nazwisk / Indeks tematów
Wydarzenia / Przegląd prasy / Punkt widzenia / Książki / Ludzie / Studia i dokumenty / Sylwa
O nas / E-Mail
 
Copyright © FKCh "ZNAK" - 1999-2003