Historia

Sprawa Polska w okresie Napoleońskim – historia francuska

Sprawa Polska w okresie Napoleońskim. Przedstaw powstanie i udział legionów dąbrowskiego. Kiedy powstało księstwo warszawskie.

W 1795 roku III rozbiór Polski definitywnie rozwiał nadzieje polaków na wyjście z patowej sytuacji ciągnącej się od niemal 20 lat, czyli od pierwszego rozbioru w 1772 roku. Nasz kraj przestał istnieć, a znaczna część polaków wyemigrowała do Paryża, gdzie jak wiemy toczyła się właśnie rewolucja niosąca hasła,, wolności, równości i braterskości’’. Napoleon Bonaparte, jako generał rewolucyjnej Francji wałczył we Włoszech z armią austryjacką.

Potrzebował więcej wojsk, więc po porozumieniu się z Janem Henrykiem Dąbrowskim i Dyrektoriatem, czyli władzami rewolucyjnej Francji, zgodził się na zawarcie umowy z Republiką Lombardzką o utworzeniu Legionów Polskich 9 stycznia 1797 roku. Legiony liczyły około 7 tysięcy żołnierzy i dzieliły się na dwie legie pod dowództwem Michała Wielhorskiego i Franciszka Rymkiewicza.

Początkowo Legiony walczyły u boku Napoleona. Pierwszy raz w kwietniu 1797 pod Rimini, Weroną i nad jeziorem Garda, w akcji przeciw zbuntowanemu ludowi włoskiemu. Po zawarciu pokoju z Austrią (w październiku tegoż roku) przeistoczyły się w Korpus Posiłkowy Republiki Cisalpińskiej. Część legionistów została wysłana do Rzymu, gdzie Francja obaliła wkrótce rządy papieskie. W listopadzie 1798 uczestniczyli oni w obronie Republiki Rzymskiej. Miesiąc później oddziały legionistów pod dowództwem Karola Kniaziewicza przyczyniły się do zwycięstwa Francuzów pod Civita Castellana. Potem brali udział w zwycięskiej ofensywie republikanów na Królestwo Neapolu. Następnie tłumili antyfrancuskie powstanie chłopskie w Republice Patrenopejskiej utworzonej w południowych Włoszech. Tu sformowano pułk jazdy istniejący potem pod różnymi nazwami, m. in. jako ułani nadwiślańscy.

Legiony brały udział w licznych bitwach i kampaniach Napoleona Bonaparte, również w jego przegranej kampanii z 1812 roku. Ciekawostką jest, że pewna część legionów Dąbrowskiego została wysłana na Santo Domingo (dzisiejsze Haiti), w celu wzmocnienia francuskich oddziałów pacyfikujących powstanie niewolników. Część z nich osiedliła się w nowej ojczyźnie, dając początek haitańskiej Polonii. Ich dzisiejsi potomkowie mają jaśniejszą karnację, niebieskie oczy, tańczą polkę i uważają się za Polaków.

W Legionach polskich walczyło w sumie ok. 35 tys. ludzi, zginęło ok. 20 tys. Wykształciły one znakomitą kadrę przyszłych oficerów, były szkołą patriotyzmu i demokracji. Symbolem wiary w niepodległość stała się w 1797 pieśń legionistów napisana przez Józefa Wybickiego, zwana też „Mazurkiem Dąbrowskiego”, która w XX wieku została polskim hymnem narodowym. Wielu oficerów Legionów Polskich w czasach 1815-31 było podstawą armii Królestwa Polskiego i brało udział w nieudanym Powstaniu Listopadowym.

W 1807 roku, Napoleon utworzył na mocy traktatów pokojowych z cesarzem Rosji, Księstwo Warszawskie ( fr. Duché de Varsovie). Utworzone zostało z ziem drugiego, trzeciego oraz częściowo pierwszego zaboru pruskiego. Bez dostępu do Bałtyku, powstałe księstwo miało już na starcie ograniczony potencjał gospodarczo-militarny. Księstwo to było uzależnione od Francji. Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję, wzorowaną na francuskiej. Była to konstytucja oktrojowana, czyli nadana przez władcę, opierała się na trójpodziale władzy Monteskiusza i rozdzielała Kościół od państwa.

Mimo tego nasi rodacy, z nadzieją patrzyli w przyszłość, ponieważ, dalsza ekspansja Napoleona na wschód pozwoliłaby na odbudowanie dawnej siły Polski i prawdopodobnie powrót do granic kraju sprzed rozbiorów. Niestety historia pokazuje nam, że nic takiego się nie wydarzyło, ponieważ Napoleon nie zdołał pokonać Rosji i jego kampania wojenna z 1812 roku okazała się totalną klęską. Rosjanie wycofywali się w głąb Rosji stosując taktykę spalonej ziemi, co przy bardzo mroźnej zimie i ogromnych stratach w ludziach, zmusiło Napoleona do odwrotu. Co ciekawe 130 lat później Adolf Hitler popełnił ten sam błąd i zaatakował Rosję podczas zimy i także poniósł klęskę. Historia kołem się toczy. Jedynym narodem któremu udało się zając Moskwę była… Polska. W 1610 po zwycięskiej bitwie pod Kłuszynem, Polacy zdobyli Kreml. 2 lata później w 1612 roku udało się Rosjanom wypędzić z Rosji Polskie wojska, dlatego właśnie dzisiaj Rosja świętuje 4 listopada Dzień Jedności Narodowej.

Wracając do Napoleona, po jego przegranej kampanii z 1812, na terytorium Księstwa

Warszawskiego wkroczyły wojska rosyjskie, kładąc praktycznie kres jego istnieniu.

Prawnie Księstwo przestało istnieć w 1815 wskutek decyzji kongresu wiedeńskiego.

Ponownie niepodległość i własne państwo odzyskaliśmy dopiero w 1920 roku, po 123 latach zaborów.

Dodaj komentarz